wykrywacz dysz przędzalniczych

  • spinneret detector

    wykrywacz dysz przędzalniczych

    detektor dyszy przędzalniczej składa się z mikroskopu dużej mocy i wyświetlacza LCD. w miarę upływu czasu ultramikrootwork może zostać zablokowany przez substancję zanieczyszczającą, w ten sposób jakość włókna chemicznego zostanie obniżona, aby poprawić jakość włókna, dyszę przędzalniczą można wykryć losowo.